Ekologiczny

Dom energooszczędny

Nasze ogromne doświadczenie w branży budowlanej, budowaliśmy przez 15 ostatnich lat, zaczynając od instalacji sanitarnych zarówno w budynkach jednorodzinnych jak i wielorodzinnych. To właśnie tam, ponad 15 lat temu, wykonywaliśmy pierwsze instalacje z kolektorami słonecznymi i pompami ciepła.   

Kolejne projekty, to instalacje elektryczne, jak i automatyka budynku, a także wentylacja z rekuperacją i fotowoltaika. Automatyka była spoiwem łączącym zastosowane rozwiązania. Wentylacja zapewniała świeże powietrze i odzysk energii cieplnej. Fotowoltaika bilansowała energie elektryczną zużywaną m.in. przez pompy ciepła. Wtedy postanowiliśmy połączyć doświadczenia instalatorskie z budowlanymi.

Budowie domów energooszczędnych przyświecał cel, aby budować tak by zapewnić niskie koszty eksploatacji. Takie połączenie branż, pozwoliło kompleksowo spojrzeć na budynek i jego potrzeby, wynikające z potrzeb mieszkającej tam rodziny.

Od tej pory budowa domu to jeden kompletny projekt.

Zamów kalkulację wstępną budowy domu energooszczędnego